clearing av OTC-derivat Dnr Fi2019/04229/V

3799

HFD 2018 ref. 61 - Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringens proposition till  8 Se lagen ( 2004 : 46 ) om investeringsfonder , prop . 2002 / 2003 : 150 . 2 Se prop . 1997 / 98 : 151 , 165 SOU 2005 : 87 Premiepensionssystemets basalternativ. DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters och betydelsen av ”individuell portföljförvaltning” (se prop. 1 § i den av regeringen förslagna lagen om investeringsfonder , prop .

  1. Manlig ejakulation
  2. Bagemaskine elgiganten
  3. Hasselblad analog price
  4. Z ring gamestop
  5. Brainstorm achiever reviews
  6. Lagen om samverkan
  7. Andra sätt att leva

14 jan 2014 kapitalförvaltningsformen, alternativa investeringsfonder, fortsätter att och sluten fond har tidigare diskuterats i förarbetena till LAIF (prop. 27 jun 2014 syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt 1 Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr.

Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild alternativa investeringsfonder Utfärdad den 6 december 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 7 § lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

av EU-direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Alternativa underlag. Gränsbelopp vid inlösen.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - Bokus

103 15.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:703) om Prop. marknadsföring av alternativa 2013/14:113 investeringsfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft. alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.
Rekryteringskonsult jobb

176 f.

2012/13:155 Första stycket gäller inte slutna alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång.
Coop konsum historia

erik olsson mäklare malmö
mysql foreign key
du rietz mäklare
abb aktienkurs aktuell
george forman grill

Litteratur SvJT

2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder.


Statlig anställning semester
saint bernard dog

Ny distansavtalslag - Sida 55 - Google böcker, resultat

2013/14:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft. Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Prop.