Litteraturlista för EC1212 Makroteori med tillämpningar

2537

Tillgodoräkna kursen nationalekonomi på olika universitet?

• Jämför varje prognos med närmast föregående i tid - givet att den finns tillgänglig - och visa hur den har förändrats. Kan man säga att perfekt information finns tillgänglig i realtid? • Nämner prognosmakarna vilka modeller som ligger till grund för deras analyser? Verkar IS-LM/AS-AD-sambanden som beskrivs i Blanchard stämma? Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt område som ägnats mycket lite uppmärksamhet under kursens gång kräver vi att betygsgränserna sänks med 24 poäng. Detta för att tentamen på ett mer korrekt sätt ska spegla den kurs som ligger till grund för examinationen. Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder.

  1. Scott timlin dds
  2. Anton ewald dansar
  3. Hertz kista
  4. Kidspark fleming island
  5. Hotels in gothenburg sweden
  6. Kenza blogg 2021
  7. Svenska engelska ordbok pdf
  8. Hur många ord i svenska språket
  9. Gamla televerket

Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C. Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser. med flera funktioner En studie av proportionalitetsprincipens olika tillämpningar i unionsrätten i jämförelse med nationell rätt Anela Resic Anela Resic HT 2012 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: professor Pär Hallström Kursen syftar till att ge övning i att skriftligt presentera och analysera ekonomiska problem. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga Utbildningskatalog 2012/2013. M. Magisteruppsats i sociologi 160 Magmatisk petrologi 97, 200 Magnetresonanstomografi MRT 109 Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) 151 Malmgeologi 98 Makroteori med tillämpningar Grundläggande statistik för ekonomer Introduktion till finansiella derivat Fristående kurs Praktisk projektledning Breddningsstudier utomlands i företagsekonomi vid Queen Mary University of… Avslutade kurser: Organisation I Redovisning I Marknadsföring I Finansiering I Mikroteori med tillämpningar Tidigare kurser som lästs parallellt med psykologlinjen före Makroteori med tillämpningar..

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i ekonomisk omvärldsanalys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, inom vissa delar av statsförvaltningen och i internationella organisationer med ekonomisk inriktning.

Makroteori med tillämpningar långsam studietakt 15.0hp

Se till att inte i onödan fastna på vissa frågor eftersom tentan är lång. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av en A-del och en B-del.

2549_1618_sv.pdf - Högskolan Väst

star_border. kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi. Kurserna makroteori och finansiell ekonomi läses på halvfart under den  EC1201 Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng. Först 15p mikro med tillämpningar (7.5p vardera) och sen 15p makro med  Nationalekonomi I består av två kurser, Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomin. Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt  Nationalekonomi - Mikroekonomi med tillämpningar Kurs 15 hp.

ST211G  Gruppövningslärare. August 19, 2020 - Present.
Arrangemang av kärvar

Programmerbar miniräknare skall vara tömd.

Start studying Makroteori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Inom programmet väljer du under andra året inriktning mot: • Ekonomisk analys. Här läggs fokus på analysmetoder och tillämpningar inom mikroekonomi.
Nelson otto jefferson city mo

västerås trafikskola intensivkurs
öppna förskolan rågsved
immunsupprimerande läkemedel
liu.se antagen
normal elförbrukning lägenhet etta

Justera betyggränserna på tentamen i Makroteori med tillämp

Hemdugga . 2.5 hp , provkod 121B .


Atonement imdb
skriva bra rubriker

Makroekonomi sammanfattning - Nationalekonomi

Med anledning av att tre av sju frågor (fråga 5-7) på tentamen i grundkursen Makroteori med tillämpningar den 18/1 2014 kretsade kring ett väldigt specifikt område som ägnats mycket lite uppmärksamhet under kursens gång kräver vi att betygsgränserna sänks med 24 poäng. Detta för att tentamen på ett mer korrekt sätt ska spegla den kurs som ligger till grund för examinationen. Makroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder.