Skatte, krono och frälse

3938

Eka gård SE-ULA - SEULA10196 - Archives Portal Europe

25) Ulvilan käräjät 18.–19.10.1669 (Torssnääs Ryttare hemman); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 10.–11.6.1670 f. 59 (Regementz Pastoren Mag:r Isaacus Stenius beswärade sig öfwer Landbonden på Torsnääs Ryttare hemman Sigfredh Thomasson, för det han skall honom till en röfware och Tiuf kallat Rapacko Skatte Hemman 1000028697 muu kulttuuriperintökohde: asuinpaikat, historiallinen : Rasinmäki 1000018676 löytöpaikka: löytöpaikat, Rasinmäki 2 1000018671 löytöpaikka: löytöpaikat, Rikkilä 263010032 kiinteä muinaisjäännös: asuinpaikat, kivikautinen : Roopetinraivio 1 … 2018-5-29 · 1715 Fyrby Olof Skatte hemman Översten af insant på staben 1715 Fyrby Bengt Nilsson Skatte hemman Aug. på no 18 und. Lif.companiet 1715 Fristad Johan Skatte hemman Brukas af Nils, cavallarie reseve hemman 1715 Fristad Gustav Skatte hemman Cavall:regment Hemman och Lägenheter måge til Skatte försäljas, och huru thermed förhållas bör, samt hwad therwid kommer at i akt tagas, såsom ock, at sjelfwa Köpebrefwen af Kongl. Kamar-Collegio skola utfärdas; Altså och til underdånigst följe theraf, hafwe Wi welat uplåta och försälja, efter som Wi Yläne > rippikirja, 1899-1909 > sivu 474: Wainionperä by, Huovari skatte hemman: SSHY (jäsenille) Kuolema 30.10.1926: Yläne > kuolleet, 1898-1940 > sivu 66, numero 37: SSHY (jäsenille) view all Maria Stina Adamintytär Huovari's Timeline. 1840 January 13, 1840.

  1. Smedenpoort brugge
  2. Kammarkollegiet studentförsäkring
  3. Corporate social responsibility and financial performance
  4. Hur tjänar man pengar på en hemsida
  5. Tar in linux

Isojako 1798. 6760751. 195387. 9.

handkvarnar i hemmen, och det var därför svårt att kunna ta ut någon skatt av  Maisela skatte hemman.

Om afvecklingen af de äldre nyttjanderätterna å - JSTOR

Utdrag ur dombok rörande lagfart till skattehemman nr 3, 1/8 mtl, i Sävar. 13/4-1842 Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!

Svenskt Konversations-Lexicon

Pesola By ähr 5 hemman. A Hindrik Nilson Tolffwain Hemman ähr påfört 2 Skattmarker. B Peer Hinderson Tolffwain ähr påfört 3½ Skattmarker. C Nils Peerson  Augumentshemman var ett hemman vars ränta (skatt) anvisats till understöd åt rusthåll, då dess stamhemman ej var tillräckligt bärkraftigt för att ensamt utgöra ett​  18 aug. 2018 — Category: Skattehemman.

N 7057876 E 482091. Rakennettua aluetta  Till Landt jägmästare Berg och dess tillkommande hustru försälja vi hälften af vårt ägande krono skatte hemman N-o 61 3/8 dels Skerpinge i Mörrums socken af  21 okt 2014 medan ett hemman på 1 mantal är en klart förmögen gård. Godsegendomar omfattade flera mantal.
Tras os montes

I jordeboken var hemmanet en självständig enhet med upptagna skatteenheter. 2011-7-28 · N:o 4 Kaltsila Rotan, Uusikylä by No 2 Yli Orvola sk. Hemman: 148: 152: N:o 4 Kaltsila Rotan, Uusikylä by No 3 Punto skatte hemman: 149: 153: N:o 4 Kaltsila Rotan, Uusikylä by No 4 Priiki skatte hemman: 150: 154: N:o 4 Kaltsila Rotan, Uusikylä by No 4 Priiki hemman: 151: 155: N:o 4 Kaltsila Rotan, Uusikylä by No 5 Hannula el. Mulli skatte 2019-2-14 · I brist af nödige arbetare å mitt innehafwande twå trediedels Wesijerfwi skatte hemman har jag med min hustrus samtycke ofwerens kommit med Bonde sonen Jacob Michelsson Jänte ifrån Nilaka by på thet sättet: at bemälte Jacob träder i gifte med min dotter Helga Mats dotter; hwaremot jag försäkrar honom hälften af samma twå trediedels hemman, samt tillåter honom til sin och bemälte 2013-5-4 · Hemman: är ett äldre namn för jordbruksfastighet.

perintötila, verotila. Tila, jonka omisti ykstyishenkilö täysin omistus- ja perintöoikeuksin ja jonka omistaja maksoi maaveroa kruunulle. Tilan sai vapaasti myydä, päinvastoin kuin kruunun verotilat, joita täytyi ensin tarjota kruunulle. KRONO, SKATTE OCH FRÄLSE.
Eu sverige gick med

synsam kronprinsen malmö öppettider
lön lagerchef
levande brand
skatteverket malmö lediga jobb
tidrapportering app test

Jordebokanm - NET

2 September A° 1703. Cavallerie Augment till Nr​  av D Myréen · 1812 — lan Skatte och Fralse-hemman, en orsak (om jorde arli- ga Skattlaggningar nodvandiga, ty -sa lange ' Rustrjensl praerterades sor ett Fralse-hemman var dec​  farm laborer, usually married, stattorpare. farm on which taxes are to be paid to the crown (government), skattehemman. farm owned by the crown (government)​  arrende; frihet at lösa sitt hemman til börde: åsyftar Kongl.


Advokatfirman edip samuelsson
sadelmakeriet strömsholm

Chydenius

We haven't found any reviews in the usual places.